ਸਾਹਾਂ ਚੋਂ
ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ.....
ਸ਼ੂਤਰ - ਲੇਖਕ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
ਰੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ - ਲੇਖਕ: ਫ਼ਖ਼ਰ ਜ਼ਮਾਨ

2 Comments:

Gurpreet said...

੪੨੦ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੁੱਖ਼ਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਘ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

The Literary Jewels said...

Scientific and at the same time, demanding to pay attention towards continuously degrading environment.
Thanks for spreading the message through your blog. Every drop counts, so will your efforts.