3 Comments:

Manpreet said...

So true, Life is no more than a rant of I, Me, Myself.
Meantime, I have tagged You about another rant. I want you to do it.

singh said...

bilkul!

ਤਨਦੀਪ 'ਤਮੰਨਾ' said...

ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬ!! ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ...ਆਹ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਮੈਂ 'ਆਰਸੀ' ਲਈ ਮੰਗਣ 'ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਣਾ...ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੀ!

ਅਦਬ ਸਹਿਤ
ਤਮੰਨਾ